Genoptræning bedres

Fra årsskiftet skal alle plejecentre skal have samme kvalitet

Foto: Marianne K. Holm

I dag er serviceniveauet for genoptræning på plejecentrene ikke det samme. Det vil byrådet gerne ændre på, så alle får tilbudt den samme service, både på AOC Engholm, Lyngehus, Mimosen og Solvænget.

Ændringen betyder, at en terapeut sammen med det faste plejepersonale på plejecentrene fremover flere gange om året vurderer den enkelte beboers behov for hjælp.

Og den daglige pleje og aktivitet målrettes ud fra denne vurdering.

På den måde håber byrådet, at beboerne i højere grad oplever, at deres egne ressourcer bliver brugt aktivt, samtidig med at den enkelte kan holde sine færdigheder ved lige så længe som muligt.

Kommunen skriver i en pressemeddelelse, at "den nye ordning kommer alle beboere på plejecentrene til gode, og er dermed en væsentlig forbedring af kvaliteten. Enkelte borgere og daghjemsbrugere på AOC Engholm vil dog opleve en pause i deres træningsforløb, da de ikke længere tilbydes vedvarende terapeuttræning. I stedet bliver aktiveringen og den daglige træning udført af plejepersonalet i dagligdagen."

Samtidig lover kommunen, at hvis en beboer får brug for mere intensiv træning i forbindelse med akut sygdom eller for at bevare sit funktionsniveau, vil der blive tilbudt et tidsbegrænset træningsforløb, som kommunens terapeuter tager sig af.

For brugerne af kommunens daghjem betyder den nye kvalitetsstandard også, at træning tilbydes i tidsbegrænsede forløb efter en individuel vurdering.

De nye ændringer træder i kraft fra den første januar 2007.