Generalforsamling i Vestegnens Vedvarende Elværk


					

Taastrup: På onsdag den 2. april holder Vestegnens Vedvarende Elværk sin første ordinære generalforsamling siden stiftelsen i marts sidste år. Det sker i Kulturcentret, Popppelalle 12 i Taastrup.

Vestegnens Vedvarende Elværk har til formål at sikre at borgere på Vestegnen i stigende grad kan forsyne sig ved vedvarende energikilder.

I første omgang har foreningen kastet sig over opgaven med at få etableret en solcelleanlæg, der skal ligge på taget på Fabriksparken 25 i Albertslund. Et stort anlæg, som skal kunne forsyne 90 husstande med deres daglige strøm, når det er i fuld drift, og hvor pengene vil være bedre forrentet, end hvis de står i banken.

Det er en proces der ikke er uden problemer. Seneste problem er et udkast til bekendtgørelse, som lægger op til at kun folk, der bor to km. fra anlægget, vil kunne være medlem. En regel der er meget mere restriktiv end tilsvarende regler for folk, der ønsker at være andelshavere i vindmøllestrøm. Her vil foreningen komme med en indsigelse til Miljøministeriet.

Der er i dag godt 50 lokale borgere der har tilkendegivet deres interesse i at blive andelshavere og det er først og fremmest dem, der er inviteret til arrangementet, hvor man vil kunne blive opdateret på den seneste status på kampen for at kunne forsyne sig med vestegns-produceret solcellestrøm.

Man kan stadig nå at melde sig som interesseret. Det sker via foreningens hjemmeside www.vve.dk.