Generalforsamling i BIF fodbold

Der er væsentlige sager at forholde sig til ved dette års fodboldgeneralforsamling

Foto: Conrad van Acker

Torsdag 25. februar er der indkaldt til generalforsamling i klubhuset på Blovstrød Stadion, og programmet tager sin begyndelse kl. 20.00 præcis. Aftenens dagsorden er i henhold til vedtægterne for afdelingen, hvor formanden – efter valg af dirigent – aflægger beretning for året der gik.Siden aflægger kassereren regnskab til godkendelse for det forløbne år.

Under pkt. 5 – indkomne forslag – lægger bestyrelsen op til, at der justeres på kontingentsatserne for en del af fodboldspillerårgangene.

Nok så vigtig er punkt 6 på dagsorden, valg til bestyrelsen, hvor der skal vælges en næstformand, en kasserer, et menigt medlem samt personer til poster, der dækker ungdom yngst (10 år og yngre), ungdom ældst (11 år til 18 år) og herresenior.

Endelig skal der vælges en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant, sidstnævnte gældende for et år. Inden aftenens afsluttende punkt – eventuelt – foretages valg til særlige ad hoc udvalg.

Det er bestyrelsens håb, at der kommer rigtig mange medlemmer til arrangementet, således at afdelingen kan styrke sine aktiviteter også på det administrative plan.