Gardermarch var i fare for aflysning

Naturstyrelsen havde dobbeltbooket Store Dyrehave, men nu deler garderne og MTB Marathon skoven imellem sig 25. september

Foto: Mads Hussing

gardermarch For andet år i træk arrangerer Gardernetværk og De Danske Garderforeninger Gardermarch i samarbejde med Den Kongelige Livgarde. I år foregår det 25. september.

En dobbeltbooking i Store Dyrehave var dog tæt på at bringe afholdelsen i fare, og i en kort periode så det ud til, at arrangementet ville miste noget af den gode deltageroplevelse fra sidste år.

På initiativ af Livgardens to støtteorganisationer, Gardernetværk og De Danske Garderforeninger, afholdtes en Gardermarch for soldater og civile i 2015.

Formålet med arrangementet er at indsamle midler til at støtte det danske veteranarbejde. Med over 600 deltagere i 2015 kunne organisationerne kalde arrangementet en succes, og så dermed frem til endnu en afholdelse i 2016.

Planlægningen af Gardermarch 2016 har nu stået på i godt et år. Alle tilladelser og bookinger var i hus eller godt på vej, så arbejdsgruppen kunne med ro i maven gå på sommerferie i slutningen af juni måned. Troede man.

Til sin store skræk opdagede arbejdsgruppeformand, Morten Salomonsen, at Naturstyrelsen havde dobbeltbooket Store Dyrehave.

"Normalt kan man planlægge sig ud af den slags udfordringer. Udfordringen her er blot, at det andet arrangement er et mountainbike-løb, der krydser vores marchgængeres rute i Store Dyrehave. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig ulemperne ved at gennemføre de to arrangementer oven i hinanden," siger arbejdsgruppeformand Morten Salomonsen.

Sidenhen har Morten Salomonsen været i dialog med MTB Marathon, der står bag det andet arrangement, og har i samarbejde fundet en løsning:

"Vi er kommet frem til en model, hvor vi deler Store Dyrehave imellem de to arrangementer – MTB Marathon i nord og Gardermarch i syd. Eneste sammenfald er 7-stjernen, hvilket kan håndteres med ekstra vejvisere," siger Morten Salomonsen.

Delingen af Store Dyrehave får ikke den store betydning for deltagerne i Gardermarch. Dog får deltagerne på den lange rute lidt nye indtryk, da det har været nødvendigt at finde nye veje for at opnå de cirka 30 km til denne rute.

"Det skal ikke være nemt at planlægge Gardermarch. Man kan dog trøste sig med, at det er for en rigtig god sag. På marchdagen, søndag 25. september, overrækker vi sidste års overskud til Chef Livgarden. Beløbet er naturligvis øremærket til Livgardens Veteranarbejde, og det er skabt af de mange friske marchdeltagere," siger Morten Salomonsen.