Gardens Dag et tilløbsstykke

Af Michael Braunstein Foto: Michael Noel

Mange lagde vejen forbi Garderkasernen i Høvelte, da Den Kongelige Livgarde lørdag holdt 'Gardens Dag'.

Blandt de mange tilbud var musik fra Musikkorpset, en lang række stande, fremvisning, parader, udstillinger og konkurrencer. Man kunne forsøge sig i Livgardens skydesimulator, prøve en 'laser-duel' på feltbanen, være soldat i 20 minutter og prøve en køretur i nogle af Livgardens køretøjer.

Beredskabskorpset demonstrerede frigørelse af fastklemt i personbil, Jægerkorpset informerede, og der var forskellige demonstrationer, bl.a. kørte en kampvogn en personbil over.