Gang i renoveringen

Regionens Budget 2010 forhandles netop nu. Forhåbentlig bliver resultatet et bredt forlig, hvor der bliver plads til, at renoveringen af Gentofte Hospital igen kommer i gang.

Fase 1 for renoveringen udgør i alt 356 millioner kr. I april 2009 blev der bevilliget 17,8 millioner kr. til færdiggørelsen af nybygningen, således at vi her i oktober kan indvi Danmarks mest moderne operationsafsnit.

Men samtidig blev selve renoveringen af sengeafsnittene standset med den begrundelse, at Regeringens foreløbige tilsagn til sygehusinvesteringer ikke indeholdt beløb til renovering af Gentofte Hospital.

Nu er det klart for alle, at regeringens sygehusinvesteringer er målrettet de store akuthospitaler. Ærgerligt, men det betyder så, at vi som regionspolitikere ikke blot kan tage dette til efterretning, vi må finde en løsning.

Det er simpelthen ikke acceptabelt, at der på Gentofte Hospital ligger en ryddet fløj med 'tomme øjne' og venter på at blive renoveret, samtidig med at vi i oktober åbner for et helt nybygget operationsafsnit.

Alle politikere i Regionsrådet er vidende om situationen. Forhåbentlig lykkes det at finde en løsning, så renoveringen kan igangsættes igen.

Det skylder vi Gentofte Hospital og alle de mange borgere, som kommer der.

Nina Berrig

Medlem (K) af Regionsrådet.