Gang i maritim klynge

Nordsjællands Maritime Erhvervsklynge er i fremdrift

MARITIMT SAMARBEJDE Nordsjællands Maritime Erhvervsklynge er kommet i gang efter et sommermøde i Toldkammeret i Helsingør. På engelsk kaldes den Maritime Cluster Copenhagen North (MCCN).

Omkring tredive virksomheder var mødt op for at arbejde med det fremtidige satsningsområde for samarbejdet i klyngen.

Ideen med klyngesamarbejdet er, at virksomheder, kommuner, havne og vidensinstitutioner indgår i et tæt samarbejde, hvor der kan opstå synergi og udvikling på tværs af Nordsjælland.

Formålet er at få det maritime område til fremadrettet at stå stærkere i konkurrencen og sikre de lokale virksomheder i Nordsjælland en større bid af den maritime kage.

Arbejdet med den maritime klynge begyndte i starten af 2015, hvor de tre kommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør valgte at støtte projektet.

Da Vækstforum afviste en ansøgning, blev projektet ændret til "Maritim Turisme" om forretningsudvikling og professionalisering af besøgs -og turistvirksomheder. Projektet om maritim turisme er nu i gang og har fået stor opbakning blandt virksomhederne.

Samarbejdet er mundet ud i tre fokusområder:

Y Oprettelse af en fælles servicekoncept for de mange tusind skibe der årligt sejler gennem Øresund

Y Et netværk omkring underleverancer på tværs af de nordsjællandske maritime virksomheder

Y Uddannelse og opkvalificering – både af ledere, medarbejdere og uddannelse af unge til jobs indenfor det maritime område.

På mødet mødte konceptet om en servicehavn på tværs af Nordsjælland stor opbakning.

Konceptet går ud på at drive et netværk af virksomheder, der i fællesskab kan servicere de mange tusind skibe, som årligt passerer gennem Øresund med alt, hvad de kan tænkes at have behov for.

Disse opaver er bl.a. tankning af brændstof, reparation af tekniske installationer og proviantering.

Der blev også talt om at tilbyde tilsvarende serviceydelser til lystbåde.

Det andet tema om at skabe et netværk for underleverancer mellem de nordsjællandske maritime virksomheder mødte tilsvarende positiv opbakning.

Gruppen var meget konkrete og kom både frem til forslag om koncept, mødefrekvenser og forslag til temaer for de enkelte møder. Der var en klar forventning om at arbejdet allerede kan starte i løbet af efteråret.

Flere af de fremmødte virksomheder nævnte, at mange virksomheder døjer med at få fat i kvalificeret arbejdskraft.

I dette lys blev der talt om, hvordan man kan gøre det mere interessant for de unge at arbejde i den maritime branche og hvilke initiativer, der kunne sættes i gang for at opkvalificere eksisterende medarbejdere.

Også ledelsesudvikling blandt de små virksomheder er noget, der skal opkvalificeres.

jent@lokalavisen.dk