Gadevang skal være endnu mere Gadevang

Mandag den 2. marts holdes der stormøde i Kessers Hus i Asylet

Lokalrådet i Gadevang indkalder til stormøde mandag den 2. marts kl. 19-21.30 – for at samle op på det seneste stormøde, hvor der kom mange gode ideer på bordet, og for at tage de næste skridt hen imod en yderligere udvikling af Gadevang.

Mødet, som har titlen 'Mere Gadevang 2.0', holdes i Kessers Hus i Asylet, Rankeskovvej 4.

Der vil være fem diskussionspunkter på mødet:

– Gadevangs nye pop-up-købmand er på vej: Købmandsgruppen lancerer en bæredygtig pop-up-købmand i perioden fra 1. april til 15. august. Dér kan man få lokale råvarer og et cafemiljø med is, kaffe og kager. Det kræver frivillige og lokal opbakning.

– Mere forsamlingshus: Forsamlingshuset står overfor en større renovering. Hver sjette husstand er medlem af forsamlingshuset. Der er brug for flere medlemmer og flere aktiviteter. Hvordan får Gadevang mere glæde af forsamlingshuset og flere til at bakke op?

– Synergi mellem Asyl, forsamlingshus, kirke og skov: Hvordan fremmer man kulturlivet i Gadevang og bruger de faciliteter, man har?

– Det gode børne- og ungeliv: Hvordan fremmer man et aktivt og rigt børne- og ungeliv i Gadevang?

– Sport og bevægelse i Gadevang: Hvordan skaber man synergi og synlighed for sportsklubber, idræt og motionstilbud? Kender alle de eksisterende tilbud? Er der mulighed og interesse for nye tiltag – eksempelvis skaterbane, multibane eller badesø?

"Selv om det er græsrøddernes aften, har vi også inviteret byrådet, så de kan deltage og komme i dialog med gadevængerne," forklarer Annika Ipsen fra lokalrådet i Gadevang:

"Vi vil gerne udvikle nærmiljøet og styrke de lokale foreninger og institutioner. For Gadevang har rigtig mange ressourcer i form af skole, Asylet, kirke, forsamlingshus, idrætsforeninger samt et væld af små foreninger og interessefællesskaber. Meget af det bygger på frivilligt arbejde i lokalsamfundet."