Gåtur, dans og yoga mod diabetes

Diabetesforeningens Allerød-komité kommer nu 'på gaden' med de første tiltag til forebyggelse af Diabetes type 2.

Foto: Michael Braunstein

Ud fra Komitéens idegrundlag om at danne netværk, samarbejde med øvrige patientgrupper samt arbejde for oplysning om diabetes, er der udarbejdet forskellige tilbud, hvor motion og oplysning om sund levevis står i højsædet. Komitéen har udarbejdet en aktivitetsplan med forskellige tilbud, hvor man vil have mulighed for at møde ligesindede, blive en del af et netværk og få en masse god motion.  'Gåtur i det nærliggende skovområde' starter fredag 15. februar fra Poppelgården kl. 13.00, 'Linedance' starter på Skovvangsskolen mandag 18. februar kl. 17.00 og 'Yoga' starter 3. marts på Skovvangsskolen kl. 18.00.Alle er velkommen, og det er komitéens håb, at rigtig mange vil benytte sig af de forskellige aktiviteter, ligesom håbet er gennem året at kunne knytte samarbejde med andre patientforeninger i kommunen omkring den type aktiviteter.