Furesø-kritik er forfejlet

Egedals borgmester forstår ikke kritikken fra Furesøs planudvalgsformand

Foto: Finn Due Larsen