Fuld opbakning til kommunaldirektør Peter Funder

Af Erik Lund, konservativt byrådsmedlemSandheden er ofte ilde hørt, men i Allerød kommune har vi heldigvis en kommunaldirektør, der tør sige, hvad de fleste tænker, men som de alligevel ikke siger offentligt.Som kommunens øverste embedsmand skal kommunaldirektøren forvalte den kommunale service indenfor de udmeldte økonomiske rammer.Kommunaldirektøren har derfor nu meddelt, at det ikke længere er forsvarligt at bruge så mange ressourcer som man hidtil har brugt på at besvare gentagne og tilbagevendende spørgsmål fra en enkelt meget utilfreds borger i kommunen.Alternativet til at kommunen fortsat skulle bruge mange ressourcer på denne meget utilfredse borger, ville jo være, at medarbejderne skulle løbe endnu hurtigere eller der skulle drosles ned på andre opgaver. Det drejer sig selvfølgelig om prioritering, og her har kommunaldirektøren efter min opfattelse prioriteret helt korrekt.Vi har andet at bruge vores skattekroner til, end at servicere en enkelt meget utilfreds borger.4-5 andre meget utilfredse borgere i Allerød kommune fylder hver uge de lokale medier med læserbreve, der kunne give indtryk af, at det er ganske ulideligt at bo i Allerød kommune, men heldigvis har langt hovedparten af Allerøds borgere en helt anden opfattelse. De er nemlig ganske tilfredse med at bo i kommunen.Hvis jeg var meget utilfreds med at bo i Allerød kommune, ville jeg omgående finde mig et andet sted at bo.