Fugten kommer – og lyset kortslutter

For fjerde år i træk betyder den mørke tid udfald på lyset over kommunens veje og stier. d678ebae-c638-4a05-9766-4ef7ce11558c

Der er i øjeblikket usædvanligt mange fejl på vejbelysningen – primært i områderne Kokkedal og Nivå.

– Mange af fejlene skyldes, at kommunens kabelanlæg til belysningen er meget slidt bl.a. på grund af samlinger, der skyldes tidligere gravearbejder. Om efteråret, hvor det regner meget, kommer der mere vand i jorden, hvilket forårsager flere kabelfejl, forklarer Fredensborg Kommune på de sociale medier.

– Vores driftsentreprenør arbejder på at lokalisere og udbedre fejlene. Flere steder betyder det, at vi er nødt til at skifte kabler, hvilket medfører en del gravearbejde. I forbindelse med udbedring af fejlene kan vejbelysningen være tændt meget af dagen, forklarer kommunen.

Driftsentreprenøren arbejder på at få lys på så mange armaturer som muligt evt. med midlertidige løsninger indtil den endelige udbedring er på plads, fortsætter forklaringerne, der i år adskiller sig en anelse fra de tidligere år.

Siden kommunen overtog vejbelysningen, har der været mange klager over fejl i årets mørke måneder. Tilbage i 2018 gav det mange borgerhenvendelser, og dengang lød forklaringen, at de opkøbte kabler var slidte. Også i 2019 var der klager, men det gav ikke så mange avisartikler.

I juledagene i slutningen af 2020 var det imidlertid igen mørkt i dele af Nivå og Kokkedal, og forklaringen i januar måned i år var, at fugten førte til kortslutninger i de gamle elinstallationer, men at problemet nu nærmede sig sin afslutning, fordi der blev udskiftet tekniske installationer.

Meldingen var også, at kortslutninger stadig vil forekomme, men at kommunen står over for en stor udskiftning til LED. Det sparer ikke kun strøm, men forventes også at give en mere stabil drift.