Fugleture til Nivå Strandenge

På to ture kan man opleve det rige fugleliv i området