Fugleliv skal reddes ved at dræbe ræve

Tøndermarskens truede fugleliv kan reddes uden at stramme fredningen af området, konkluderer Miljøministeriet.

Det sårbare og unikke fugleliv i Tøndermarsken kan reddes ved at skyde stort set alle ræve i området.

Gør man det, behøver landmændene ikke tvinges til at lade vand stå på deres marker, og samtidig er det ikke nødvendigt at stramme fredningen af området.

Sådan lyder en af de overraskende konklusioner i et udkast til en rapport fra Miljøministeriet.

Udkastet, som Tønder Kommune offentliggjorde mandag, skal undersøge, hvordan det bevaringsværdige naturområde kan beskyttes bedre, efter at fuglebestanden i årevis har været under pres, og nogle fuglearter helt er forsvundet fra området.

Men rapporten er det værste makværk set i årtier på naturområdet, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening, der bruger ord som "tendentiøs grænsende til det manipulerende" og i bedste fald en misforstået opfattelse af tal og mere sandsynligt "en fordrejet og uvederhæftig måde at fremstille problematikken på".

– Det er mangelfuld og manipulerende. Hvis man ikke vidste bedre, kunne det ligne bestillingsarbejde for at nå en bestemt konklusion, så man undgår at foretage den nødvendige fredning og stramning af loven, siger Christian Hjorth, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Foreningen peger blandt andet på, at hvis man virkelig skulle ræven til livs, ville det kræve intensiv jagt ikke kun i marsken, men i hele Sønderjylland og Nordtyskland.

Ifølge rapporten kan man opnå de nødvendige antal ynglefugle ved at skyde otte ud af 10 ræve i området. Samtidig skal der arbejdes for at få flere landmænd til at tage en frivillig aftale om ikke at dræne.

Den konklusion falder i god jord hos et flertal i Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken.

– Med en intensiveret bekæmpelse af rævebestanden og en bedre udnyttelse af de frivillige aftaler om miljøvenlig landbrugsdrift kan vi opnå mindst ligeså meget og leve op til vores internationale forpligtelser, siger udvalgsformand Bo Jessen.