Frokostordninger fra 1. august

Foto: Michael Braunstein

1. august 2011 indføres frokostordninger i de dagtilbud i Allerød Kommune, der har valgt at have ordningerne. Betaling for frokost i barnets daginstitution opkræves som en del af forældrebetalingen og indgår i det beløb, som betales på de udsendte girokort. Frokostordningen er koblet til den enkelte afdeling i daginstitutionen.