Frivillige er guld værd i belastede boligområder

Syv ud af 10 aktiviteter i socialt udsatte boligområder ville ryge på gulvet uden frivillig arbejdskraft.