Fritidsfiskere satte 5000 ål ud i fjorden

Frederikssund Fritidsfiskere udsatte torsdag ål på steder i fjorden med gode vækstbetingelser