Fremtidens klubber i Høje-Taastrup kommune?

…Synspunkt

Mai-Britt Østerberg er bestyrelsesformand for Klub 5'eren og Knallertbanen i Hedeland, hvor billedet er fra.
Mai-Britt Østerberg er bestyrelsesformand for Klub 5'eren og Knallertbanen i Hedeland, hvor billedet er fra.

Mai-Britt Østerbergbestyrelsesformand Klub 5?Eren og Knallertbanen I Hedeland

Høje-Taastrup: Hvordan sikrer vi kvalitet og attraktive fritids- og ungdomsklubber, sammen med den nye skolereform?

Som formand igennem 10 år, for fritids- og ungdomsklubben 5'eren i Charlotteager distriktet og mor til 2 nuværende klubbørn/unge, ser jeg med bekymring fremtiden i møde. Og det er selvom Høje-Taastrup kommunes byråds politikere er meget begejstret og anerkendende overfor klubbernes arbejder og ofte udtaler at de ikke vil nedlægge klubberne, når implementeringen af den nye skolereform sker til august 2014

Og det er jo generelt positivt og dejligt at man i Høje-Taastrup kommune har nogle politikere der også holder hvad de lover. Men hvis man udhuler åbningstiden og primært tænker lærere og læring i den nye skolereform, så er min frygt at klubbernes dygtige og erfarne pædagoger, tilbydes nogle arbejdsvilkår, hvor størstedelen af arbejdstiden, kommer til at ligge, så sent på dagen, at man som pædagog/familiemenneske, bliver nødsaget til at vælge en anden levevej, for ikke at gå på kompromis med eget værdi sæt, i forehold til sine egne børns gode trivsel.

Det er bestyrelsens oplevelse at de gode resultater kommer af at, det gode socialpædagogiske arbejde, de kriminelt forebyggende indsatser der tværfagligt tilrettelægges med SSP og gadeplan, tryghed og trivsel i hverdagen, ser vi vanskeligt udført af uerfarne og uuddannede personale. Her kræver det erfarne uddannet pædagoger, der kan være der for både børn, unge og forældre når det kræves, men også pædagoger, der kan arbejde på tværs i systemet, når børn, unge og familierne har brug for det. Belastningsgraden i kommunens skole/klub distrikter er også markant forskellige, hvilket gør vigtigheden i professionelt personale endnu vigtigere at vægte højt. Det er bestyrelsens opfattelse at belastningsgraden er væsentligt højere i de særligt udsatte områder. Såsom Charlotteager.

Udover den socialpædagogiske indgangsvinkel, så er der hele det fritidspædagogiske aspekt.

Børn og unge kommer i klubberne fordi deres venner er der, så er der også brug for en høj kvalitet i aktiviteter og arrangementerne. Klubberne er kendt for at være bredt funderet, så de kan rumme så mange forskellige børn og unge som overhovedet muligt. En god og sund 'buffet', der inspirerer kommunens fremtidige skatteydere til at lade sig udfordre, træffe valg, være anerkendende i mødet med noget nyt, eller nye mennesker. Det skaber innovative og kreative individer, der kan begå sig socialt. Pædagogik og inklusion er derfor et centralt omdrejningspunkt når der skal skabes plads på alle niveauer.

I klub 5'eren, hvor man er så privilegeret at man for et år siden blev lagt sammen med Hedelands Knallert-Cross bane, har man en bred vifte at aktiviteter og ture, der får de unge til at opsøge og være i klubben, frem for at være på gaden og opsøge det kriminelle miljø. Der er alt fra BMX, til store samspils orkestre, hvor musik afdelingen sammen med Klub Gadehavens musikafdeling har skabt en musik kultur, der fremmer live musik og sikrer at områdernes børn og unge får netværk på kryds og tværs og ikke mindst udviklende oplevelser, der i fremtiden vil være med til at styrke deres muligheder for at opnå en af Høje-Taastrup kommunes målsætninger, som er at 95 % af en ungdomsudgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse.

Set med et forældreperspektiv, så håber jeg at vi har så gode og dygtige politikere, at jeg tror på, de vil sikre både en høj faglig kvalitet i fremtidens klubber, samtidig med at klubberne forbliver attraktive for alle vores børn og unge, så forældre, børn og unge vil vælge dem til når den nye skolereform starter til sommer og ikke skal frygte for at vores kære børn og unge kommer til at hænge på gaden. Husk at et døgn har 24 timer og en helheds indsats på børne- unge området, kræver et bæredygtigt fritidstilbud, også efter kl. 15.00