Fremtiden for Lillevang Skole analyseres

I december måned skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ændres på strukturen og i givet fald hvordan

Foto: Michael Braunstein