Frederiksværk Gymnasium og HF venter spændt på gymnasiereform

GYMNASIUM Regeringen ventes kort efter påske at komme med sit udspil til en gymnasiereform. Der lægges op til nye adgangskrav baseret på elevernes karakterer i folkeskolen. Hvor 'snittet' skal lægges, bliver et af de helt store politiske stridspunkter, når gymnasiereformen skal forhandles på plads.

Fremtidens adgangskrav får ikke bare store betydning for den enkelte elev, men også for mange gymnasier, der vil blive ramt på elevtallet.

Frederiksværk Gymnasium & HF er et af de gymnasier, som risikerer at miste flest elever.

Hvis regeringspartiet Venstre kommer igennem med sit karakterkrav på 4 i fagene dansk og matematik, vil det udelukke 24 % af de elever, der ellers ville have startet i gymnasiet. Også De Konservative har meldt ud med et karakterkrav på 4.

Dansk Folkeparti ønsker et adgangskrav på 6 i gennemsnit for alle fag, mens Liberal Alliance sætter overliggeren højest med et adgangskrav på 7 i fagene dansk og matematik. Det vil begrænse elevtallet på det lokale gymnasium med henholdsvis 38 % og 64%.

Socialdemokraterne, Radikale og SF har talt for et karakterkrav på 2 i fagene dansk og matematik. Med det adgangskrav ville 4 % af eleverne i det lokale gymnasium ikke være kommet ind.

Enhedslisten og Alternativet ønsker ikke at indføre karakterkrav.

Gymnasiets formand frygter, at høje karakterkrav vil få voldsomme konsekvenser for det lokale gymnasium – og ikke mindst for områdets unge:

"Hvis det ender op med et karakterkrav på 4, eller måske endnu højere, vil det betyde at færre unge fra Halsnæs vil få mulighed for at komme på gymnasiet. Det vil blive et kæmpe problem for gymnasiet og for områdets unge," konstaterer Helle Lunderød, formand for bestyrelsen på Frederiksværk Gymnaisum og HF. Hun fortsætter:

"Høje karakterkrav vil give færre elever, og da gymnasiet får 'taxameterpenge' efter antallet af elever, vil det give gymnasiet en voldsom udfordring."

"Gymnasiet har ellers været ret solidt økonomisk funderet, og overgangen til selvejende institution er klaret godt. Med finansloven for 2016 har gymnasiet allerede fået en kæmpe udfordring, idet vi skal spare 2% årligt de næste fire år – det såkaldte omprioriteringsbidrag. Hvis vi samtidig får mindre tilgang af elever på grund af karakterkrav, vil det blive et kæmpe problem for gymnasiet. Der vil mangle klingende mønt," siger Helle Lunderød.

Vil gymnasiet være lukningstruet?

"Det kan godt risikeres, hvis hvis både omprioriteringsbidrag og høje karakterkrav gennemføres fuldt ud. Det ville være bekymrende for vores unge, hvis ikke de kan få en gymnasiuddannelse lokalt. Vi vil naturligvis gøre alt for at opretholde en gymnasieskole i Halsnæs, men det bliver vanskeligt at holde niveauet."

"Det er rigtig synd, for Frederiksværk Gymnasium og HF er et af de bedste i landet til at hæve elevernes niveau."

"Vi vil gerne undgå at skulle spare på kerneydelsen, undervisningen. Men det kan blive svært," siger Helle Lunderød og slutter:

"Store gymnasier har flere strenge at spille på, men for et lille gymnasium som vores kan konsekvensen blive, at der oprettes færre hold. Det kan blive en dårlig spiral, hvis elever så i stedet vælger et større gymnasium med flere muligheder."

Så mange ville ikke være 'lukket ind' på Frederiksværk Gymnasium og HF ved skolestart i 2013, hvis de skulle have opfyldt disse karakterkrav:

7: 64 %

6: 38 %

4: 24 %

2: 4 %

Kilde: DR /Undervisningsministeriet