Frederikssund på ret kurs

Frederikssund kommune stod med ryggen mod muren efter kommunesammenlægningen, men er på rette vej

Foto: Stig Tolderlund

Frederikssund kommune går i den rigtige retning.

Det var der enighed om i byrådet i tirsdags, hvor man havde årsberetning og regnskab for 2007 til behandling.

– Vi har 88,5 milioner kroner i overskud på den primære drift. Vi begyndte med 21 millioner i underskud på de fire gamle kommuner, så vi er godt på vej, sagde borgmester Ole Find Jensen (A).

– Ambitionen med budget 2007 var at skabe balance, og målet med budget 2008 var at få overskud. Så man kan sige, at vi har nået vores mål et år før. Men vi skal igennem yderligere et regnskab for at kunne danne os et reelt billede af, hvordan situationen ser ud.

– Vores likvide aktiver er på 120, 5 millioner kroner, hvilket er en forbedring i forhold til det oprindelige budget. Ultimolikviditeten er på 181, 8 millioner kroner. Vi skal overveje, om vi skal sætte anlæg og investeringer op på et andet niveau end det, vi kender. Vi skal forholde os til overførsler af de overskud, der er oparbejdet.

Anne-Mette Worch (V) roste også regnskabet, men så ligesom borgmesteren også en vis usikkerhed i det.

– Først efter endnu et regnskab kan vi se, om vi er på rette vej. Regnskabet er udtryk for, at vi har haft en stram økonomisk styring, og for en stor skattestigning og drastiske besparelser.

– Vi er ikke home safe endnu, og vi skal ikke åbne en forbrugsfest nu.

Morten Skovgaard (C) sagde, at resultatet for en stor del skyldes overførsler, så det betyder ikke, at Frederikssund lige pludselig har en masse penge.

Jesper Henriksen (A) sagde, at tallene viser, at Frederikssund stod med ryggen mod muren det første år.

– Vi fik rettet op og har en god likviditet, men nu handler det om ikke at slippe, for der er mange bolde i luften.

Tina Tving Stauning (A) nævnte, at man skal huske, at der biver flere ældre og dermed flere serviceudgifter for plejehjemmene.

Grethe Olsen (SF) mente, at tallene var udtryk for en voldsom stram styring.

– Så jeg er ikke glad og lykkelig. Der er en stor opgave i at sikre, at Frederikssund bliver et godt sted at bo, sagde hun.

Byrådet godkendte at oversende regnskabet til revision.