“Fra A til B”-modellen er en utopi – vi har vel frit skolevalg i kommunen

Af Stine Nepper-Christensen, Kollerødvej 67

Som mor til et barn på Lillerød Skole er jeg utroligt ked af, at skolen skal lukke. Det siger sig selv, da det er en dejlig skole. Jeg bliver også rigtig ked af det og utryg ved, at man vælger den skoleløsning, der er mindst besparende ud fra et misforstået hensyn til, at den såkaldte Dominomodel er for voldsom for børnene.

Domino bruges som skrækscenario: alle børn i byen skal i så fald flytte klasser – for at legitimere et dårligt valg baseret på manglende økonomiske konsekvensberegninger. Domino er et skræmmebillede, dels fordi en evt. lukning af Engholm Skolen ikke behøves at berøre børnene fra henholdsvis Skovvangsskolen og Ravnsholtskolen men kun eleverne fra Engholm Skolen og Lillerød Skole, såfremt man som i "Fra A til B"-modellen arbejder på så vidt muligt at flytte børn klasse- eller klyngevis. For det andet fordi det i "Fra A til B"-modellen tages for givet, at alle forældre bare accepterer en flytning. "Fra A til B" er en utopi, fordi forældrene ikke bare gør det.

Vi bor på bagsiden af Lillerød Skole, og vores på det tidspunkt knap 9 årige datter vil få over 3 km til skole gennem trafikeret by, nogle steder ad uoplyste og ikke-sneryddede stier. Det er ikke særligt rart at tænke på. Da der vel er frit skolevalg i Allerød Kommune, vil vi nok søge om skoleflytning til Engholm Skolen, da vores datter dermed kun vil få 500 meter til skole. Jeg tror, at mange andre "bagside-forældre" vil overveje det samme. Men….

Med de minimale besparelser, der ligger i lukning af Lillerød Skole, kan jeg godt blive meget bekymret for, at det kun vil være et spørgsmål om tid, før en ny skolelukning står for døren. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge politikerne i Allerød Kommune, om de kan garantere både nuværende og evt. kommende forældre til børn på Engholm Skolen, at Engholm Skolen ikke sammenlægges med Ravnsholt Skolen eller lukkes inden for de næste 4 år.

Det tror jeg desværre ikke, at politikerne kan, da besparelserne i forbindelse med lukning af Lillerød Skole, er så små, at det ikke rykker noget som helst i forhold til en trængt kommune økonomi.

"Fra A til B" er en utopi. Dem, der vinder noget, er Allerød Privatskole, der vil modtage masser af ansøgninger fra forældre, der enten finder skolevejen til Skovvangskolen for lang eller er utrygge ved Engholm Skolens fremtid.