Forvirring om ældremaden i Frederikssund

Formanden for Kost- og Ernæringsforbundet, Alice Linning, frygter, at den kommunale madservice bliver unødvendigt forringet

Som en del af partiernes budgetforlig i Frederikssund skal Social- og Ældreudvalget spare mindst 1,5 millioner kroner på udbringning af ældremaden til hjemmeboende i 2008 og fremefter. Alice Linning, formand for Kost og Ernæringsforbundet i Region Hovedstaden, frygter at madservicen bliver forrringet med flere aktører på madområdet. Gruppeformand Morten Skovgaard (C) er en af de politikere i Økonomiudvalget, der savner informationer, før der kan træffes en beslutning. Skulle madudbringningen gå over på private hænder, ville det i første ombæring betyde et farvel til seks-otte medarbejdere ifølge Alice Linning. Men hun forstår, ikke hvordan det hænger sammen med tankerne om stordriftsdele at splitte kommunens madservice op med flere aktører på banen. "De fem fælleskøkkener har udarbejdet et forslag, hvor kommunens madservice går på tværs af kommunens forvaltninger – således at der kommer et helhedssyn på maden. Det ville også hænge bedre sammen med kommunens nye sundhedspolitik," mener Alice Linning, der opfordrer politikerne til at kigge i fælleskøkkenernes optimeringsanalyse. Alice Linning frygter en 'atomisering' af madservicen med to eller flere aktører på ældreområdet, en på børneområdet og så videre. "Hvorfor ikke samle det hele hos fælleskøkkenerne, som allerede nu bespiser 255.000 tusinde børn, voksne og ældre medborgere. De har ekspertisen og viden om sund, god og billig mad," fortæller Alice Linning. Hos politikerne i Økonomiudvalget er der stor forvirring om, hvad madudbringningen kommer til at betyde og har af konsekevnser. "Vi har valgt at tage udbud af medservice op igen på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet i næste uge. Vi har anmodet forvaltningen om flere oplysninger for at finde ud af, hvad den ekstra service, som skal foretages i forbindelse med ældremaden betyder, og for at finde ud af, hvad der egentlig er i udbud. Der skal være være et bedre grundlag, end vi har nu, for at finde den bedste løsning," fortæller Morten Skovgaard, der ikke vil afvise at udbringningen af mad af et privat firma, kunne blive en midlertidig løsning ikke mindst set i lyset af, at daginstitutionerne fra 2010 ifølge finanslovsaftalen fra 2008 skal sørge for et sundt måltid midt på dagen til alle børn.