Forvaltning afviser ny Netto

Netto vil bygge syd for Tulstrup, men der er for mange plan- og trafikmæssige forhindringer, mener forvaltningen

Foto: Mette Dolmer Thygesen

Hvis det står til forvaltningen i Hillerød Kommune, afviser Økonomiudvalget på onsdag, at Netto kan bygge en ny dagligvarebutik syd for Tulstrup.

Af dagsordenen til udvalgets møde fremgår det, at Netto ansøger om en ny lokalplan, som giver plads til en dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter inklusiv personalefaciliteter og almindeligt varelager, en fastfoodforretning og en tankstation på Torsholmsallé 1 lige uden for Tulstrup. Butikken skal være tilgængelig og synlig fra Isterødvejen.

"Vi mener, projektet er rigtig godt og spændende og vil være en stor gevinst både for kommunen og borgerne. Både de, der bor i Tulstrup, og de, der kører på Isterødvejen, kan få glæde af det," siger udviklingschef i Netto, Carsten Hadsbjerg til Hillerød Posten.

Men forvaltningen vurderer på forhånd, at "det hverken planmæssigt eller trafikmæssigt er muligt at gennemføre det ansøgte projekt". De indstiller derfor til politikerne, at anmodningen ikke imødekommes.

Ifølge forvaltningen er der både en række planmæssige og trafikale udfordringer ved supermarkedets placering. Anmodningen er hverken i overensstemmelse med Fingerplanen eller centerstrukturen i Kommuneplanen, lyder det i sagsfremstillingen:

"Området er ikke beliggende inden for et af de udpegede centerområder til detailhandel i Kommuneplan 2013 eller i den kommende Kommuneplan 2017," skriver forvaltningen og fortsætter:

"Såfremt der er et behov for en dagligvarebutik i Tulstrup-området, vil det umiddelbart være godt for den lokale dagligvareforsyning og livet i lokalområdet, hvis en dagligvarebutik kunne placeres i selve Tulstrup eller Alsønderup".

Også trafikalt er der store udfordringer. De to vejtilslutninger, som ansøgerne foreslår i projektet, er begge "forbundet med væsentlige trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og er derfor ikke mulige," skriver forvaltningen.

Desuden forventer Vejdirektoratet ikke at kunne give tilladelse til en vejadgang fra det rampeanlæg, som forbinder Isterødvej og Præstevej, og som området ligger midt i.

Arealet er også reserveret til udvidelse af Isterødvejen til tre spor og ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, står der.

De mange argumenter fra forvaltningens side får dog ikke Netto til at give op på forhånd, siger Carsten Hadsbjerg:

"Vi vil gerne gå til udvalget, så de kan tage stilling til, hvad de tænker om projektet. Vi håber, kommunen er positiv over for tiltaget".