Forurenet grundvand på Sørup Losseplads

Den er gal med grundvandet på Sørup Losseplads, men drikkevandet er ikke ramt, siger Region Hovedstaden.

Foto: Mette B. Sørensen