Forsvundne lastbiler udfordrer bro-økonomi

Med et slag er der kommet 1000 færre daglige lastbiltransporter over Roskilde Fjord. Det kan udfordre finansieringen af Kronprinsesse Marys Bro.

Frem til 2017 var det længden på et køretøj, der afgjorde, om det blev opgjort som en lastbil. Men i både anlægsloven for fjordforbindelsen og Vejdirektoratets statistikker fra 2018 og frem, har vægten været afgørende. Og det har sendt antallet af lastbilpassager over fjorden i bund. Og for at føje spot til skade kørte blot 277 lastbiler i uge 48 hvert døgn lovligt over Kronprinsesse Marys bro, mens 156 trods forbuddet benyttede Kronprins Frederiks Bro.