Forsvarskommandoen afviser kritik af tolke-hjælp

Det er ikke "sikkerhedsmæssigt forsvarligt" at opsøge de afghanske tolke, siger Forsvarskommandoen.