Forskønnelser for en million

Hørsholm Kommune har udpeget de steder, som skal nyde af godt af 'Forskønnelsespuljen'

Foto: Claus Vasbo

GRØNT ER GODT

Hørsholm Kommune har i 2008 afsat 963.700 kr. til forskønnelse af mindre indsatsområder. Forskønnelsespuljen anvendes til at gøre byen mere grøn og højne kvaliteten i de grønne områder.I år skal der etableres ny træplantning på Jens Bornøsvej og Louise Park, hvor eksisterende træerer i meget dårlig stand. Der plantes nye træer i mindre grupper på Jens Bornøsvej, og på vejhjørner i vejens start og afslutning.Træer og buske på arealet vest for Kystbanestien skal udtyndes, idet der jævnligt klages over skyggende træer fra beboerne i området.Kommunens mindre parkeringspladser gennemgås med henblik på forslag til ny beplantning, prioritering af opgaverne, samt udførelse af renovering af en parkeringsplads.De efterfølgende år afsættes yderligere beløb til renovering af parkeringspladserne på prioriteringslisten.Udover ekstra belysning på Dronningedammen kigges der også på bedre lysforhold ved Rungsted Havn, Højmosen eller Breelte Skov.De følgende år frem til 2011 er det planlagt at bruge forskønnelsespuljen til yderligere projekter som ny træplantning på Hørsholm Allé og Mortenstrupvej, renovering af området ved cykelparkeringen ved Stadionallé og renovering af beplantningen på rundkørslen ved Isterødvejen.Sidste år blev puljen blandt andet brugt til at forskønne parkeringspladsen ved Usserød Skole. Byen mere åben og indbydende

"Udover forskønnelsespuljen er der til byforskønnelse afsat ekstra midler til at gøre Hørsholm Kommune mere attraktiv de kommende år. Et tilbagevende projekt vil være at lægge forårsblomstrende løg i de bynære arealer, som vi i forvejen har det ved Dronningedammen og i en række midterrabatter ved vejene. Gågaden vil vi gøre mere grøn og blomstrende ved at plante tættere i de eksisterende blomsterkummer", siger Anders Borgen, formand for Teknik- og Miljøudvalget."På skråningerne op mod Hørsholm Mølle er vi allerede i gang med at reducere kraftigt i træer og buske, hvorefter der anlægges græsskråninger med forårsløg. Sammen med renovering af de omkringliggende rabatter vil "indkørslen" til Hørsholm fremover fremtræde langt mere åben og indbydende," afslutter Anders Borgen.