Forsker om Naturpakke: Gavner vandmiljøet minimalt

Udledningen af kvælstof mindskes, men Naturpakken opvejer ikke landbrugspakkens skadelige virkning, lyder det.