Forskel mellem Ishøj og Vallensbæk vækker undren

Foto: Johan Monggaard

Vallensbæk/Ishøj: På en liste over Socialt Indeks foretaget over landets kommuner af socialpædagogernes fagforbund er Ishøj Kommune på en andenplads, når det gælder kommunens muligheder for at hjælpe på handicapområdet, mens Vallensbæk Kommune er helt nede som nummer 54.

Den store forskel på de to kommuner undrer Claus Sørensen, der er formand for Danske Handicaporganisationer – Vallensbæk, DH Vallensbæk. For Ishøj og Vallensbæk kommuner har et forpligtende samarbejde, hvor det er Ishøj Kommune, der servicerer handicappede Vallensbæk-borgere.

Den store placeringsforskel har fået bestyrelsen for DH Vallensbæk til at skrive et brev til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. I brevet lyder det blandt andet.

"Det er meget iøjnefaldende, at Vallensbæk kommune er placeret så ringe, i lyset af, at det er Ishøj kommune der servicerer Vallensbækborgere med handicap i henhold til aftalen som blev indgået i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Aftalen skulle forhåbentlig sikre, at den service som Vallensbæks borgere får på ingen måde er ringere end den, som ydes til borgere med bopæl i Ishøj. Vi håber ikke, at det er et bevidst valg af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk kommune, at serviceniveauet er ringere i Vallensbæk sammenlignet med Ishøj. DH Vallensbæk skal derfor stærkt opfordre til, at ovenstående problemstilling bliver afklaret i samarbejde med Socialpædagogerne."

Claus Sørensen har ikke umiddelbart noget bud på, hvorfor der er så stor forskel på placeringen mellem de to kommuner i undersøgelsen fra Socialpædagogerne.

– Umiddelbart undrer det os, for vi har ikke har nogen større sager eller noget akut. Der er ikke noget, der skulle gøre den markante forskel. Det er lidt uforståeligt, for vi går ud fra, at serviceniveauet er det samme som i Ishøj, lyder det fra Claus Sørensen.

Meget mærkeligt

Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), kender ikke undersøgelsen til bunds, men han forstår dog heller ikke den store forskel på de to kommuners placering i undersøgelsen.

– Jeg synes, at det er meget mærkeligt, at Ishøj klarer sig så meget bedre. Jeg har derfor skrevet til Ishøj for at høre, hvordan Ishøj kan score så godt, når det er den samme service, der bliver ydet, fortæller Henrik Rasmussen, der derfor har bedt om en forklaring fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S).

I Ishøj har borgmester Ole Bjørstorp kendskab til undersøgelsen, og han forstår umiddelbart heller ikke den store forskel på to kommuners placeringer.

– Umiddelbart har jeg ikke nogen forklaring, men der er strukturelle forskelle på de to kommuner. Undersøgelsen er ikke så dybdegående, og jeg er selvfølgelig glad for, at Ishøj ligger i top, men der er nogle statiske tilfældigheder i undersøgelsen, forklarer Ole Bjørstorp, der samtidig gør det klart, at det er samme service, der bliver ydet i de to kommuner.

– Det er den samme service, der ydes over for borgerne, men hvis der er et problem, så tager vi det op i møder om det forpligtende samarbejde, fortæller Ishøjs borgmester, der mener, at det statiske materiale i undersøgelsen er lidt overfladisk.

Ifølge Claus Sørensen bør det være i alles interesse at vide, hvorfor der er så stor forskel på Ishøj og Vallensbæks placering i undersøgelsen.

– Alle kan have en interesse i at vide, hvorfor der er den forskel. Det er første gang, at jeg ser sådan en analyse, og vi kan bruge den til at se, hvor vi er i den gode og dårlige ende, forklarer Claus Sørensen, der dog ikke har det store at udsætte på den service, der bliver givet på handicapområdet i Vallensbæk Kommune.

– Servicen er fornuftig, men med plads til forbedringer, lyder det fra Claus Sørensen.

Undersøgelsen på handicapområdet er blandt andet baseret de kommunale forvaltningers egne oplysninger om deres indsatser på det sociale område og det specialiserede sociale område. I spørgeskemaundersøgelsen deltager blandt andet brugervalgte medlemmer af landets 98 handicapråd omkring deres kommunes indsats på handicapområdet.