Fornyet indsats for unge ledige

Jobcenter Frederikssund klarer sig godt, men der er stadig områder, hvor det kan blive bedre. Blandt andet er der mange ledige under 30 år

Foto: Stig Tolderlund

– Vi ligger i den dygtige ende, men der er også mulighed for forbedringer. Det sagde Kim Rockhill (A) ved det seneste byrådsmøde i Frederikssund, hvor man så på resultatrevision 2007 for Jobcenter Frederikssund.

Revisonen viser overordnet gode resultater af beskæftigelsesindsatsen. Andelen af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser er lavere end gennemsnittet for andre jobcentre, Frederikssund kan sammenligne sig med.

Men antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget, og antallet af sygedagpengeforløb på over fire uger har været stigende gennem hele 2007.

– Der er tre områder, vi skal gøre bedre. Den første er indsatsen overfor ledige under 30 år. Det andet er sygedagpenge, hvor forløbene bliver for lange, og det tredie er aktivering. Der skal være kvalitet og sammenhæng med andre tilbud. De tre punkter vil vi arbejde på, sagde Kim Rockhill.