Formandsskifte i handelsforeningen

Foto: Simon Ydesen