Formandsskifte hos Gundsø Erhvervsforening

Jan Lund Pedersen er efter to år fratrådt som formand for Gundsø Erhvervsforening. Han afløses af Birger Vogelius fra Jyllinge