Forkert adresse

Post Danmark er håbløs, det er der ingen tvivl om, men det fremmer altså forståelsen hr. Carsten Scheuer, hvis man har læst alt, der har relevans til ens klage.

Havde De ulejliget Dem til sidste side af den omtalte 'Gentofte lige Nu', ville De – som os andre – have kunne konstatere, at det er City Mail, der står for distributionen.

Så for en gang skyld går Post Danmark fri.

Vibeke Pedersen

Jægersborg allé 221

Gentofte