Foreningerne gør igen klar til festdag

Over 40 foreninger har tilmeldt sig Foreningsfestival 2011