Foreninger vil have indflydelse på kulturen

Det nye kulturråd er nu sammensat med en 12 mand stor bestyrelse, der repræsentere såvel alle de fire gamle kommuner som de kulturelle områder bredt

STIFTELSE I alt var 38 kulturelle foreninger og grupper mødt op til det stiftende møde i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. Et fremmøde der som Kenneth Jensen, der var en af initiativtagerne til mødet, indledningsvis sagde "langt oversteg forventningerne, men levede op til forhåbningerne." Og der var da også godt proppet i Rejsestalden denne aften, hvor mange var mødt op for at høre nærmere om tankerne og baggrunden for at danne et kulturråd.

Den væsentligste er naturligvis at virke som talerør for de alment kulturelle foreninger og grupper i den nye kommune, og dermed søge politisk indflydelse i forbindelse med kommunesammenlægningen og tiden der kommer efter. Her tænkes bl.a. på at præge en ny samlet kultur- og fritidspolitik, men også de nye tilskudsregler og at sikre repræsentation i det nye Folkeoplysningsudvalg.

En anden væsentlig ting, som kom med i det nye Kulturråds vedtægter, er imidlertid også, at det skal virke som rådgiver for medlemsforeningerne, og hjælpe de enkelte foreninger med ansøgninger til kommunen når det er nødvendigt. Endelig skal kulturrådet arbejde for, at der også i den nye store kommune udgives en kulturkalender med jævne mellemrum, som det er tilfældet i Frederikssund i dag.

Efter den indledende debat blev kulturrådets vedtægter vedtaget, og der kunne vælges bestyrelse. Denne kom til at se således ud: Formand Kenneth Jensen (Frederikssund), næstformand Sys Andersen (Jægerspris), kasserer Hanne Normann Hansen (Frederikssund), sekretær Verner Larsen (Frederikssund), rådsmedlemmer Knud Andersen (Slangerup), Vibeke Eggers (Slangerup), Per Gottlieb (Jægerspris), John Wulff (Skibby) og Poul Olsen (Skibby). Som suppleanter valgtes Thomas Gotthard, Jesper Wittenburg og Ulla Madsen, alle Frederikssund.

Det er således en glad initiativtager – og nu også formand – Kenneth Jensen, der glæder sig til at tage fat på arbejdet i det nye Kulturråd. Det første møde holdes da også allerede den 8. juni i Jægerspris, hvor punkter som tilskudsregler og medlemmer kommer på dagsordenen.

I øvrigt skal det til slut bemærkes, at ud af de fremmødte 38 foreninger valgte de 36 at melde sig ind i rådet med det samme, ligesom flere allerede har vist interesse. Dertil kommer, at Kulturel Fællesforening i Frederikssund, der nu nedlægges ved årsskiftet, har besluttet at overføre alle sine medlemmer til det nye kulturråd, der dermed allerede har mere end 70 af de registrerede 115 kulturelle foreninger i den nye kommune som medlemmer.

Hvis andre foreninger eller kulturelle grupper/klubber vil være medlemmer, så kan man kontakte formanden, Kenneth Jensen på

keje

keje.dk

eller kasserer Hanne Normann Hansen på

hanne

kuf.dk

for nærmere info. Kontingentet er 200 kroner om året uanset foreningens eller gruppens størrelse.