Foreninger smides ud fra Græstedgård

Børnene fra den oversvømmede børnehave genhuses på Græstedgård, så en del af de andre aktiviteter og møder er suspenderet

Foto: Stig Tolderlund