Foreningen Sind: Mangel på tid skaber flere indlæggelser

Hast og jag i behandlingen af psykiatrisk syge bider systemet i halen, siger landsformand Knud Kristensen.

Det går for hurtigt med at udskrive psykiatriske patienter, mener Landsforeningen Sind. 
  - Nogle patienter kommer ind og ud flere gange på samme døgn, siger landsformand Knud Kristensen.
Det går for hurtigt med at udskrive psykiatriske patienter, mener Landsforeningen Sind. – Nogle patienter kommer ind og ud flere gange på samme døgn, siger landsformand Knud Kristensen.

Rekordmange har i 2015 opsøgt akut psykiatrisk behandling. Hvor 12.099 danskere i 1995 opsøgte de psykiatriske skadestuer og akutmodtagelser, var tallet 33.333 i 2015.

Det er et tegn på, at kvaliteten af den psykiatriske behandling er blevet dårligere, vurderer Knud Kristensen, der er landsformand for Landsforeningen Sind.

Problemet er, at der er for få pladser på de psykiatriske afdelinger. Derfor udskrives patienter for tidligt, hvis de ikke bliver afvist ved ankomst. Det er spild af dyrebare ressourcer, mener Knud Kristensen.

– Vores påstand er, at hvis man sender folk ud for tidligt, så ender de nok med at koste mere (for behandlingssystemet, red.). Nogle patienter kommer ind og ud flere gange på samme døgn, siger han.

De seneste uger har ifølge Knud Kristensen budt på tre tilfælde, hvor personer, der er blevet afvist eller udskrevet kort efter indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, har gjort alvorlig skade på sig selv eller andre.

Både foreningen for pårørende Bedre Psykiatri og psykiaternes formand, Torsten Bjørn Jacobsen, mener ifølge Politiken, at en af hovedårsagerne til stigningen er, at psykiske sygdomme er mindre tabuiserede i dag end tidligere.

Den forklaring er Knud Kristensen til dels enig i. Den kan dog ikke bruges til at forklare hele stigningen i behovet for akutte behandlinger.

– De patienter, der er så syge, at de søger akut hjælp, ville vi have opdaget under alle omstændigheder. Jeg tror, at stigningen kan tilskrives, at folk udskrives for tidligt eller må henvende sig flere gange, før de bliver indlagt, siger han.

Hvis ikke der oprettes flere pladser, mener landsformanden, at der skal ske en grundigere overvejelse af, hvem der får de få pladser, der er. Derfor retter han blandt andet en appel til domstolene.

– En lang række sengepladser er optaget af retspsykiatriske patienter. Der er sket en tredobling af retspsykiatriske patienter inden for en årrække, fortæller han.

Retspsykiatriske patienter er personer, som af en dommer er blevet dømt til indlæggelse.

– Når først de får en dom, så må de ikke udskrives. Så vi har nogle patienter, der optager nogle senge – ikke fordi de har brug for at være der – men fordi det står der i dommen, at de skal være, siger han.

I stedet mener han, at det i nogle tilfælde vil være tilstrækkeligt at idømme personerne ambulant behandling.