Foredrag om byggerier i Stenløse

STENLØSE: Stenløse Historiske Forening præsenterer mandag den 7. april klokken 19.30 et foredrag i Stenløse Sognegård om familien Philipsens mange byggerier i Stenløse.

I Stenløses bybillede, men også ude i nabobyer og landområder, møder vi familien Philipsens byggerier. Ud fra familiens efterladte tegninger, byggeregnskaber og private breve samt materiale fra Stenløse Lokalarkiv, har tidligere læge ved Stenløse Lægehus, Hans Ostenfeld, tilrettelagt et foredrag, der belyser familiens og Stenløses lokalhistorie gennem rigtig mange år.

Der er tale om en række af bygmestre, som gennem generationer har præget egnen. Før 1840 var familien tilknyttet hammermøllen i Hellebæk, en tidlig dansk våbenfabrik. I tid tager foredragsholderen os derfor helt tilbage til perioden, hvor salg af våben fra Hellebæk gik hånd i hånd med dansk slavehandel omkring besiddelsen af de dansk-vestindiske øer.

Alle er velkommen, entre er 30 kroner inklusiv kaffe, te og kage.