Foredrag om ældrebilleder

VIRUM | Virum Kirkes Seniorudvalg inviterer til foredrag og debat om Ældrebilleder og Alderismer. Det sker

tirsdag den 22.april kl.17 med aldringsforsker og læge Henning Kirk som foredragsholder. Stedet er Virum Kirkes nye krypt.

Det handler om sproget; billedsproget, skrift- og talesproget, der de seneste årtier er blevet præget af et særligt ældresprog – ord med forstavelsen ældre. Sprognævnet har 138 ord med ældre-.

Henning Kirk siger:

"Vi studser end ikke, når 60 – 65 årige betragtes, som hørte de allerede nu til en unuanceret ældregruppe og blev ved med det livet ud, skønt vi ved, at flere bliver 100 år eller mere.

Grundtvig sagde, at ord skaber, hvad de nævner. Dén sandhed er stadig ubestridelig. Det véd vi, men vi glemmer det – både når vi taler, lytter og kigger fjernsyn. Det ene og andet bliver "sandhed" ved at siges en gang til. Organisationer og medier og vi selv står nærmest i kø for at gøre noget for "de ældre".

Henning Kirke mener, at de gode intentioner er blevet et ganske stort problem. For jo mere fokus der kommer på ældresagerne, des mere fastlåses forestillingen om, at ældre udgør en ensartet kategori lidt udenfor det fungerende samfund.

"Sprogbrugen bliver ufrivilligt nedladende, præget af alderismer, men ældre danskere udgør ikke en gruppe med fælles interesser, og det hjælper hverken raske eller syge personer at sidstnævntes problemer rubriceres som "ældreproblemer," siger foredragsholderen.

Der serveres et stykke mørk chokolade, et glas vin eller juice. Alle er velkomne.