Forældrekurser kan forebygge vold mod børn

Danmark: Forældrekurser kan forebygge vold mod børn. Det viser evalueringen af Servicestyrelsens kursusforløb »Klar til barn«, som foreløbig godt 800 vordende førstegangsforældre har deltaget i, skriver Berlingske Tidende.

Langt størsteparten af forældrene vurderer selv i undersøgelsen, at de er blevet bedre til at håndtere de pressede situationer, hvor det lille barn græder og græder, og de selv er trætte, udkørte og frustrerede. Situationer der i værste fald kan ende i vold og mishandling af barnet, f.eks. at barnet bliver rusket eller udsættes for anden hårdhændet behandling.

»Over 20.000 børn vokser op i familier præget af vold. Det har en skadelig virkning af enorme dimensioner, og volden har det med at gå i arv som reaktionsmønster. Derfor er det overordentlig vigtigt at bryde tilbøjeligheden til at handle på den måde,« siger socialminister Karen Ellemann (V).