Forældrebestyrelser lader vente på sig

Holbæk
Valget til de nye distriktsbestyrelser i daginstitutionerne i Holbæk by trækker ud.

Foto: Margrethe Groth Frederiksen

Valget til de nye, fælles forældrebestyrelser for daginstitutionerne i Holbæk by har trukket ud i månedsvis. Nu ser det ud til, at der går endnu en tid, før brikkerne falder endeligt på plads.

Fællesbestyrelserne skal nedsættes, fordi Holbæk Kommunes dagtilbud alle fremover skal indgå i nye, større distriktsinstitutioner, der samler dagplejedistrikter, vuggestuer og børnehaver under ét med én fælles forældrebestyrelse.

Mens bestyrelserne for længst er på plads i lokalområderne, er billedet et andet i de tre distrikter i Holbæk by.

Her trækker processen ud, fordi ansættelsen af fire nye ledere til distrikterne i henholdsvis midt, øst, vest og specialområdet har ført langvarige forhandlinger med sig i forhold til løn og arbejdsvilkår.

Det fortæller Ruth Poulsen fra Holbæk Kommunes udviklingsafdeling.

Valget finder formentlig først sted efter ferien

– Nu er ansættelsen faldet på plads i forrige uge, så nu vil distriktslederne orientere forældrene og institutionerne om, at nu skal vi i gang med at vælge en forældrebestyrelse i vores distrikt, fortæller Ruth Poulsen og tilføjer, at de fire ledere flytter i kontorfællesskab på Holbæk Fritidscenter i dag, mandag.

Men valget finder formentlig først sted efter sommerferien, og forsinkelsen har allerede givet flere af de eksisterende forældrebestyrelser i Holbæk grå hår.

Nogle steder har de forældrevalgte indvilget i at tage en tørn nogle måneder endnu, mens andre bestyrelser har nedlagt sig selv.

– Der er enkelte institutioner, hvor der ikke har været flere medlemmer tilbage, fordi børnene er gået ud, siger Ruth Poulsen og tilføjer, at enkelte institutioner i stedet har valgt et forældreråd.

Ruth Poulsen venter ikke, det bliver svært at få forældrene til at stille op til de nye, større bestyrelser, hvor det ikke er nok udelukkende at have blik for sit eget barns hverdag.

– Det er mit indtryk, at det vil forældre gerne. Ud over at beskæftige sig med det nære får medlemmerne reel indflydelse på udviklingen i fire til fem institutioner, fordi der bliver udarbejdet en fælles plan for hvert distrikt, forklarer Ruth Poulsen og peger på, at de nye distrikter med ét fælles budget får nye muligheder.

– De vil for eksempel kunne oprette et fælles vikarkorps, hvis de ønsker det, eller investere i en bus eller 12 Christiania-cykler, der så kan gå på skift mellem institutionerne. Hvis en institution trænger til at få renoveret legepladsen, kan man vælge at prioritere det, forklarer Ruth Poulsen.mgf@nordvest.dk