Folketinget vedtager foreløbig finanslov

Regeringen får lov at opkræve og bruge penge også næste år. Folketinget vedtager midlertidig bevillingslov.