Folder på tre sprog skal forebygge nye uroligheder

Kommunal info-avis om februar-urolighederne i Fredensborg Kommune er blevet husstandsomdelt i denne weekend. Info-avisen er både på dansk, arabisk og tyrkisk

René Melnik

BORGER-INFO

Februar-urolighederne med ildspåsættelser og sammenstød mellem politi og unge med indvandrerbaggrund i Kokkedal og Nivå sættes nu i perspektiv overfor borgerne på tryk.I form af fire A-fire-sider – husstandsomdelt i denne weekend – med tekst på dansk, arabisk og tyrkisk.Det er borgmester Olav Aaen og politidirektør Johan Reimann, Nordsjællands Politi, der benytter den husstandsomdelte pamflet til borgerne til at sætte begivenhederne i februar i perspektiv.Hvorfor bredte de landsdækkende uroligheder sig til Kokkedal og Nivå? Hvorledes reagerede politiet og kommunen? Hvad er der efterfølgende gjort for at forebygge gentagelser, og kan gentagelser overhovedet undgås?Det er de centrale spørgsmål, der behandles i pamfletten, der grundlæggende svarer til den redegørelse borgmesteren og politidirektøren udsendte i dagene efter urolighederne havde lagt sig.Man kan i det aktuelle materiale se mere om de tiltag, der efter urolighederne havde lagt sig, er blevet yderligere forankret.