Fokus på sundhedsklinik

Røde Kors holder generalforsamling

Foto: Michael Braunstein

Røde Kors Allerød holder generalforsamling tirsdag 14. februar kl. 19.00 på Allerød Bibliotek.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Vibeke Lenskjold, projektleder og leder af sundhedsklinikken Røde Kors om den sundhedsklinik for de såkaldte udokumenterede migranter, som Røde Kors i Danmark har drevet siden august 2011.

Den første klinik blev åbnet i centrum af København, og i december 2013 åbnede en afdeling af klinikken i Aarhus.

Lægeforeningen, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors i Danmark mener, at alle mennesker bør have lige adgang til sundhed. Men i følge sundhedsloven har mennesker uden opholdstilladelse kun adgang til akuthjælp.

'Livet som udokumenteret migrant er sårbart. Uanset et menneskes juridiske status må vi ikke fornægte den basale sundhedshjælp. Denne forpligtelse er moralsk og humanitær, og understøttes af en række internationale menneskerettighedskonventioner og lægeløftet. Sundhedsklinikkens arbejde afspejler både den moralske og humanitære forpligtelse samt grundprincipperne for Røde Kors', hedder det i et oplæg fra Røde Kors til foredraget.

Det er ikke til at vide præcist, hvor mange migranter, der lever i Danmark, men Rockwool Fonden anslår i en rapport fra december 2014, at der lever minimum 30.000 uden lovligt ophold.

Sundhedsklinikken betjenes af henved 300 frivillige behandlere – læger, sygeplejersker, jordemødre, tandbehandlere, fysioterapeuter, bioanalytikere. Derudover er der frivillige hjælpere i modtagelsen samt frivillige tolke, der kan bistå med oversættelse via telefonen. Kun projektleder og to deltidsansatte er ansat af Røde Kors til at organisere arbejdet.

Der bydes på lidt drikkelse og sandwich, derfor er tilmelding nødvendig senest søndag 12. februar på tlf.: 4817 1847 eller mail: mortensen3450@gmail.com.