Fødselsdage i december

FREDAG

Birgit Berg, fhv. borgerrepræsentant, fhv. præsidiemedlem, København K, fylder 80,

Erik Martensen, reklamechef, Odense NV, fylder 80,

Axel Ladegaard Jensen, gårdejer, Fredericia, fylder 75, (Blå Bog)

Marie-Louise Coninck, skuespiller, Frederiksberg, fylder 70,

Jens Boye Morving, fhv. landsdommer, Hellerup, fylder 70, KUN DAGLIG LISTE,

Sonia Brandes, billedkunstner, Broby, fylder 60,

Knud Gether, borgmester (Langeland Kommune), Bagenkop, fylder 60, (Greens)

Finn Langager Larsen, kommitteret (Kirkeministeriet), cand.jur., Hårlev, fylder 60, (Blå Bog og Greens)

Kim Duus, bankdirektør (Nykredit Bank A/S), cand.polit., Hellerup, fylder 50, (Blå Bog og Greens)

Elisabeth Toubro, billedhugger, København N, fylder 50, (Blå Bog)

LØRDAG 09.

August Laage-Petersen, direktør (Holger Petersen indtil 71), Holte, fylder 100, (Blå Bog)

Poul Trier Pedersen, journalist, forfatter, instruktør, Vanløse, fylder 85, (Blå Bog)

Jørn Fabricius, arkitekt, forfatter, tv-producer (Danmarks Radio indtil 96), Humlebæk, fylder 70,

Kai Knudsen, marketingdirektør (Dagrofa), Holbæk, fylder 70,

Jens Ravn-Olesen, redaktør (Kristelig Dagblad), Virum, fylder 70,

Bent Röder, varmeinstallatør, kommunalbestyrelsesmedlem, Værløse, fylder 70,

Søren Christian Theilade, kommunaldirektør (Faaborg Kommune), cand.jur., Faaborg, fylder 60, (Greens)

Lars Morell, forfatter, idehistoriker, Århus C, fylder 50,

SØNDAG 10.

Ulla Thyrring, museumsdirektør (Herning Museum), mag.art., Herning, fylder 70, (Blå Bog)

Peter Johansen, direktør (Brandteknisk Institut), ingeniør, Roskilde, fylder 60,

MANDAG 11.

Peter Guldager, amanuensis, cand.polit., Beder, fylder 70,

Preben Reinicke, maler, Frederiksberg C, fylder 70,

Niels Roth Andersen, snedkermester (Søren Horns Møbelsnedkeri), Rødovre, fylder 60, (Blå Bog)

Morten Hinz, organist, Dragør, fylder 60,

Axel Ringdal, direktør (Mayfair Scandinavia), Roskilde, fylder 60,

Frank Ulveman (Jensen), overlæge (Hørsholm Sygehus), Holte, fylder 60,