Fødselsdag hos FDF

FDF Birkerød fylder 50 år den 11. april. Det har været et halvt århundrede med store forandringer og store oplevelser – og fejres med reception på dagen

Foto: Per Farsund

FDF-fest

Omkring år 1900 gjorde en ung søndagsskolelærer, Holger Tornøe, sig mange tanker om hvad man skulle gøre for de store drenge, som ikke kunne sidde stille i søndagsskolen. Han hentede inspiration via Boys Brigade, stiftet i 1883 i England, og gik i 1903 i luften med den første FDF-kreds på Frederiksberg.

Allerede dengang var et af formålene – udover at møde børn og unge med kristendom på forskellige måder – at give dem naturoplevelser og andre positive oplevelser, så de udviklede sig til at blive gode borgere i det danske samfund.

FDF's start i Birkerød

I 1953 havde et par drenge fra Birkerød hørt, at der fandtes en FDF-kreds i Hørsholm, og dertil kørte de på deres cykler. I slutningen af 1957 kørte 13 drenge til FDF-møder i Hørsholm.

Forældrene syntes nu, at der var lidt langt at køre – også dengang – så de undersøgte muligheden for at starte en kreds i Birkerød.

Den 31. marts 1958 afholdtes stiftende bestyrelsesmøde, og den 15. april blev der indbudt til opstartsmøde i missionshuset Ansgar på Dambakken, som stadig er på stedet. Der kom ca. 50 drenge, og så var kredsen i gang.

FPF – pigerne – startede den 12. januar 1965, hvor det første møde blev holdt på Birkerød Kommuneskole. Her kom ca. 20 piger og 10 mødre. I 1974 blev FDF og FPF slået sammen på landsplan til FDF/FPF; hvilket senere er ændret til FDF.

Nu om dage

De ugentlige møder for kredsens fire aldersopdelte klasser holdes nu i og ved den dejlige Sjælsøhytten ude bag Sjælsøskolen. Det er en skrånende grund ned til søen med stor bålplads, stort bålhus til at søge ly i og med overnatningsmulighed på 1. sal. Endvidere nybygget overdækket udekøkken med komfur og køkkenbord.

Sjælsøhytten blev indviet den 12. januar 1978, og det fejres samtidig med fødselsdagen.

Kredsen har i øjeblikket ca. 70 aktive børn og unge fra 6 – 16 år samt en flok unge og voksne engagerede ledere.

Man kan måske sige, at FDF har tabt terræn, da medlemstallet går lidt nedad.

Fra starten har lederne været frivillige og ulønnede, og sådan vil det sikkert være indtil videre. Hos FDF tror man dog på, at det bedste engagement kommer af frivilligheden og det fællesskab, der opstår mellem lederne. Og et væsentligt fokus er i disse år at give de unge mellem 13 – 18 år udfordringer som hjælpere og udvikle lederevner sammen med voksne ledere. Her tilbyder man en løbende lederuddannelse lokalt og nationalt.

Fest

For at markere 50 års dagen, inviterer FDF Birkerød til reception på fredag den 11. april kl. 15.30 – 17 i Sjælsøhytten, Karpevænget 7, lige bag ved Sjælsøskolen. Samtidig er der åbent hus fra kl. 14 for medlemmer med pårørende med et væld af aktiviteter at se eller prøve.