FN og EU kritiserer dansk ligestilling

Ulighed i lønninger og få kvinder i politik kritiseres i en ny rapport fra FN's ligestillingskomité. Ligestillingsminister erkender, at der er udfordringer.

Det går for langsomt med at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark. Ifølge FN og EU gør den danske regering ikke nok på

ligestillingsområdet, skriver Information.

En ny rapport fra ligestillingskomiteen i FN, den såkaldte CEDAW-komité, kritiserer regeringens manglende tiltag på området og "opfordrer indtrængende"

regeringen til at gøre en proaktiv indsats på stort set alle områder inden for ligestilling – lige fra den store ulighed i lønningerne til det lave antal

kvinder i politik.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en evalueringsrapport fra Danmark og en dertil hørende konference i juli. Efter en gennemgang af resultaterne udtrykker komitéen især "stor bekymring" for den lave procentdel af kvinder i lederstillinger, som i Danmark kun kommer op på 13 procent.

– Komitéen opfordrer på det kraftigste regeringen til at lave konkrete tiltag for at tilskynde kvinder til at tage lederjob. Her kunne man følge Københavns

Universitets eksempel, hvor man belønner institutter, der ansætter kvinder, lyder det i rapporten.

Også EU har kritiseret Danmark for ikke at implementere vedtagne regler ordentligt. I 2008 sendte EU en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark, hvor man anklagede den danske regering for ikke at overholde det direktiv, der siger, at hvert land skal have et uafhængigt nævn, der kan holde opsyn med ligestillingsområdet og håndtere sager på eget initiativ.

Ligestillingsminister Inger Støjberg (V) er enig med FN i, at der er udfordringer at arbejde videre med.

– Vi er nået rigtig langt, men der er stadig nogle udfordringer, siger Inger Støjberg.