Flygtningehjælp: Asylsøgere i egen bolig får det bedre

Det er godt, at asylsøgere er flyttet fra centre, mener Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm.

Det gavner 773 asylsøgeres helbred, at de er flyttet fra asylcentret til deres egen bolig.

Det siger Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm, om tal fra Udlændingestyrelsen.

– Jo mere helskindet slipper man gennem den vanskelige periode som asylsøger, når man ikke ved, om man får opholdstilladelse eller skal rejse tilbage igen, siger Andreas Kamm.

– Hele tanken har været at give menneskeværdige vilkår til familier, som vil lide meget ved at være i et asylcenter. Det er ingen kritik af centrene, men en realistisk vurdering af, at det kan være vanskeligt at være der, hvis man er en familie med børn.

Langt de fleste asylsøgere er flyttet i lejligheder, som ligger ved asylcentrene, mens 62 bor hos familier eller venner. Ingen bor i boliger, som de selv betaler for.

Siden maj 2013 har asylsøgere kunnet forlade asylcentret efter et lovforslag med støtte fra regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance. Asylsøgerne kan flytte, mens deres sag vurderes, eller når de har fået afslag på asyl og de skal tilbage til deres hjemland.

Asylsøgerne skriver under på, at de giver oplysninger i deres egne sager og forlader Danmark, hvis de får afslag på asyl.

Spørgsmål: – Fastholdes asylsøgerne ikke stadig i usikkerhed, fordi de ikke ved, om de får ophold i Danmark?

– Nej. Det giver ikke mening, at jo værre folk har det, jo bedre er det, hvis de skal rejse hjem. Det er faktisk omvendt. Uanset om man skal blive her eller vende hjem, er det en stor fordel som familie og menneske at hænge sammen, siger Andreas Kamm.

Mange asylsøgere har lidt meget af at sidde for længe i asylcentre, især hvis de som forældre har haft ansvar for familien, mener han.

– Det har man gerne villet undgå. Det er menneskeligt helt rigtigt, siger Andreas Kamm.