Flygtningehjælp: Asylpresset skyldes krige

Stigende udgifter til asylansøgere skyldes uro – ikke lempelig udlændingepolitik, siger Dansk Flygtningehjælp.

Regeringens planer om, at asylansøgere skal kunne bo og arbejde uden for asylcentrene, lokker ikke flere flygtninge til Danmark.

Så klar er meldingen fra Dansk Flygtningehjælp, efter at oppositionen har beskyldt regeringen for at tiltrække flygtninge med sin udlændingepolitik og sende udgifterne til asylansøgerne op på det højeste niveau siden 2002.

– Det er kun de afviste asylansøgere, som vil samarbejde om deres sag, der bliver berørt at regeringens forslag. Men det er en meget lille gruppe, siger Line Bøgsted, juridisk konsulent i Dansk Flygtningehjælp.

– Langt de fleste nærer stadig frygt for at vende tilbage til deres hjemland, hvilket gør dem tilbøjelige til ikke at samarbejde om udsendelse.

I 2008 kostede indkvarteringen af asylansøgere i Danmark godt 370 millioner kroner. I 2011 var det tal steget til mere end 947 millioner, og i 2012 forventes udgifterne at stige til over 1 milliard.

Venstres integrationsordfører, Inger Støjberg, skyder skylden på regeringens planer.

– Rygterne om bedre forhold løber hurtigt; flere asylansøgere kommer til, og så vil udgifterne stige. Vi har kun set starten af denne udvikling, siger hun til Politiken fredag.

Men den udlægning køber Line Bøgsted altså ikke. Hun bakker regeringen op, når den siger, at den voldsomme stigning skyldes uro ude i verden – ikke mindst i Syrien.

– Danmark er ikke foregangsland, når det gælder asylansøgeres forhold. Indrejsetallet stiger, fordi den økonomiske krise har fået asylsystemerne i Sydeuropa til at bryde sammen. Derfor er disse mennesker nødt til at rejse videre nordpå, siger hun.

Line Bøgsted peger desuden på de 1372 asylansøgere, som sidder i udsendelsesposition. Mennesker som enten ikke kan sendes hjem eller nægter at rejse, fordi forholdene i hjemlandet ikke tillader det.

Spørgsmål: Tror du slet ikke, at regeringens afskaffelse af starthjælp og kontanthjælpsloftet samt de varslede lempelser har haft en effekt?

– Nej, for sådan er forholdene i mange andre europæiske lande. Vi mangler i hvert fald dokumentation for, at det har en effekt, siger Line Bøgsted.

Spørgsmål: Hvad sker der i fremtiden, tror du?

– Det ser ikke ud til, at der er en løsning på vej i forhold de sydeuropæiske asylsystemer. Så vi vil nok se en yderligere stigning de næste år, siger hun.